Ingrediens märkning Aminoblue

Provenr440-2016-0413-004Provetakingsdato12 04 2016
ProvtypeSjøpolseProvetakerOppdragsgiver
ProvemerkingPrøve 1Analysestartdato13 04 2016
Ladda ner pdf-fil AnalyseResultat EnhetLOQ MUMetode
 • a) LPOOF Glukose <0.04 g/100 g0 04 AOAC 982.14. mod.

 • a) LPOOD Fruktose <0.04 g/100 g0 04 AOAC 982.14, mod.

 • a) LP000 Sukrose <0.04 g/100 g0 04 AOAC 982.14, mod.

 • a) LPOOJ Laktose <0.04 0100 g0 04 AOAC 982.14. rnod.

 • a) LPOOL Maltose <0.04 g/100 g0.04 AOAC 982.14. mod.

 • b) Natrium i mat
 • b) SLC18 Natrium (Na) 28000 mg/kg5O 20%NMKL No 161 1998 mod

 • a) LPO6V Aske 12.5 g/100 g0.1 10% NMKL 173

 • * MN097 Energi 357 kcaV100 gBeregnet

 • * MN096 Energi 1508 kJ/100 gBeregnet

 • a) LPO4U Fett. SBR 6.08 9100 g0.1 10% NMKL 131

 • a) Fettsyreprofil
 • a) LP056 C610 Kapronsyre (Heksansyre) 0.1 % FA 0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C8:0 Kaprylsyre (Oktansyre) 0.1 % FA 0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C10:0 Kaprinsyre 0.1 % FA 0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C12:0 Launnsyre 0.8 % FA 0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C14:0 Mynstinsyre (Tetradekansyre) 2.2 % FA 0.1 20% Internal Method GC-FID
 • a) LP056 C 14:1 (Mynstoleic acid) <0.1 % FA 0.1Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C 15:0 (Pentadecanic acid) 0.2 % FA 0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C15:1 n-5 <0.1 % FA 0.1Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C16:0 Palmitinsyre 3.8 % FA 0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C 16:1 n-7 (Palmitoleinsyre) 4.7 °A, FA 0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C17:0 Margannsyre 0.3 % FA 0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C 17:1 n-7 (Heptadecenoic acid) <0.1 % FA 0.1Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C18:0 Steannsyre (Oktadekansyre) 3.4 % FA 0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C 18:1 n-9 (Okesyre) 4.9 % FA 0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C18:2n-6 (Linolsyre) % 0.8 % FA 0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C 18:3n-3 (a-Linolensyre) % 0.2 % FA0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C 18:3 n-6 (y-Linolensyre) <0.1 % FA 0.1 Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C 18:4n-3 (Octadecatetraenoic acid) % 0.4 % FA0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C 20:0 (Arakinsyre) 0.9 % FA 0.1 20% Internal Method - GC-FID
 • a) LP056 C 20:1 n-9 (Gadoleinsyre) 0.6 % FA 0.1 20% Internal Method -
 • a) LP056 C 20:2n-6 (Eikosadiensyre) % 0.4 % FA0.1 20%GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C20:3n-6 % <0.1 % FA0.1 GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C 20:3 n-3 <0.1 % FA0.1 GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C 20:4 n-6 (Arakidonsyre) 4.4 % FA 0.1 20% GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C20:4n-3 % 0.1 % FA 0.1 20% GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C 20:5n-3 (EPA) % 26.1 % FA0.1 10% GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C 22:0 (Behensyre) 1.1 % FA 0.1 20% GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C22:1 (Docosenoic Acid) 2.4 % FA 0.1 20% GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C22:2n-6 (Docosadienoic acid) <0.1 ./0 FA0.1 GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C 22:4 n-6 <0.1 % FA0.1 GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C 22:5 n-6 <0.1 % FA0.1 GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C 22:5 n-3 (Dokosapentaensyre) 0.2 % FA0.1 20% GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C 22:6n-3 (DHA) % 0.6 % FA0.1 20% GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C 24:0 (Lignosennsyre) <0.1 % FA0.1 GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 C 24:1 n-9 (Tetracosensyre) 2.3 % FA0.1 20% GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 Sum av mettede fettsyrer 13.1 % FA0.1 GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 Enumettede fettsyrer totalt 15.1 % FA0.1 GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 Flerumettede fettsyrer totalt 33.3 % FA0.1 GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 Totale fettsyrer 61.5 ./0 FA0.1 GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 Uidentifiserte komponenter 38.5 % FA0.1 GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 Summen av Omega-6 fettsyrer (kalkulert) 5.7 % FA0.1 GC-FID Internal Method -
 • a) LP056 Summen av Omega-3 fettsyrer (kalkulert) 27.6 °A FA0.1 GC-FID Internal Method
 • a) LP056 Fatty Acids. Omega6/Omega3 Ratio 0.210.1GC-FID Internal Method -
 • • MN100 Karbohydrater <0.1 g/100 g0.1Beregnet

 • a) Kostfiber total
 • a) LPO5C Kostfiber totalt 5.3 g/100 g1 15%AOAC 985.29

 • a) Protein (Nx6.25) (Kjeldahl)
 • a) LP021 Protein (Nx6 25) 73.0 9/100 g0.3 10%NMKL 6 GC-FID

 • • M0086 Salt beregnet fra total natrium 7.00 9/100 gKalkulering

 • • Sum fettsyrer g/100g kalkulert
 • • M0090 Sum av umettede fettsyrer0 76 9/100 gKalkulering
 • • M0090 Enumettede fettsyrertotalt 0 88 g/100 gKalkulering
 • • M0090 Flerumettede fettsyrertotalt 1 94 g/100 gKalkulering

 • a) Vanninnhold i mat 
Tegnforklaring:
lkke omlattet av akkreddenngen
LOQ: Kvant,fisenngsgrense
MU: Mateustkkerhet
<: Mindre enn
>: Storre enn
nd: lkke påvist
Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis i sin helhet uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatet gjelder kun for de undersøkte prøvene
Varning: Personer med allergier mot skaldjur måste vara försiktiga. Om du är osäker, kontakta din läkare.